TCVN/TC 165 - Gỗ kết cấu

Số hiệu
TCVN/TC 165
Tên Ban kỹ thuật
Gỗ kết cấu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 165 - Timber structures  

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Gỗ kết cấu
Liên hệ

Đoàn Bích Nga, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Hóa chất, dầu khí, khoáng sản, xây dựng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 467  -  Email: ngadb@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Phan Thiết (Trưởng ban)
 • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
 • Trịnh Minh Đạt
 • Hoàng Anh Giang
 • Đỗ Văn Bản
 • Nguyễn Quý Nam
 • Trần Hữu Thành
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Kết cấu gỗ – Xác định giá trị đặc trưng – Phần 3: Gỗ ghép thanh bằng keo
 • Kết cấu gỗ – Xác định giá trị đặc trưng – Phần 4: Sản phẩm gỗ kỹ thuật
 • Kết cấu gỗ – Xác định giá trị đặc trưng – Phần 6: Các bộ phận và tổ hợp lớn
 • Kết cấu gỗ – Gỗ ghép ngón – Sản xuất và các yêu cầu sản xuất
 • Kết cấu gỗ – Tính năng dán dính của chất kết dính – Phần 2: Các yêu cầu bổ sung
 • Kết cấu gỗ – Tính năng dán dính của chất kết dính – Phần 3: Sử dụng các loài thay thế đối với thử nghiệm dán dính
FB Chat.txt