Dự án: Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken

Tên dự án
Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken – Xác định hao hụt khối lượng của vật liệu chất đống khi sấy
  • Tinh quặng chì sulfua – Xác định hàm lượng chì – Phương pháp chuẩn độ lại EDTA sau khi kết tủa chì sulfat
  • Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định kẽm – Phương pháp trao đổi ion/chuẩn độ EDTA
  • Tinh quặng chì sulfua – Xác định hàm lượng bạc và vàng – Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa sử dụng phương pháp tạo xỉ hoặc cupen
  • Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng kẽm – Phương pháp cộng kết hydroxit và chuẩn độ EDTA
  • Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng bạc – Phương pháp phân hủy axit và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
  • Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng bạc và vàng – Phương pháp phân tích Fire và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa sử dụng phương pháp tạo xỉ hoặc cupen
  • Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng vàng – Phương pháp phân hủy axit/chiết dung môi/quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn
  • FB Chat.txt