Dự án: QUẶNG SẮT

Tên dự án
QUẶNG SẮT
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
QUẶNG SẮT
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quặng sắt – Xác định hàm lượng sắt kim loại – Phương pháp chuẩn độ sắt(III) clorua
  • Quặng sắt dùng làm nguyên liệu lò cao – Xác định sự giảm dưới tải
  • Quặng sắt dùng làm nguyên liệu lò cao – Xác định chỉ số rạn nứt
  • Quặng sắt dùng làm nguyên liệu lò cao – Xác định tính khử bằng mức độ cuối cùng của chỉ số giảm
  • Quặng sắt – Xác định hàm lượng asen – Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử tạo hydrua
  • Viên quặng sắt dùng làm nguyên liệu lò cao và hoàn nguyên trực tiếp – Xác định độ bền nghiền