Dự án: Dụng cụ tránh thai

Tên dự án
Dụng cụ tránh thai
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Dụng cụ tránh thai
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
112
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Bao cao su nam bằng latex cao su thiên nhiên - Yêu cầu và p/pháp thử
  • Bao cao su dùng để thử nghiệm lâm sàng - Đo tính chất vật lý
  • Bao cao su nam - Hướng dẫn sử dụng ISO 4074 và ISO 23409 trong quản lý chất lượng bao cao su
  • Bao cao su nam - Yêu cầu và phương pháp thử đối với bao cao su làm từ vật liệu tổng hợp
  • Bao cao su nữ - Yêu cầu và phương pháp thử
  • Bao cao su - Hướng dẫn nghiên cứu lâm sàng-Phần 1: Bao cao su nam, chức năng lâm sàng dựa trên các báo cáo tự nghiên cứu
  • Bao cao su - Hướng dẫn về các nghiên cứu lâm sàng - Phần 2: Bao cao su nữ, chức năng lâm sàng dựa trên các báo cáo tự nghiên cứu