Dự án xây dựng Tiêu chuẩn

Hiển thị 281 - 300 trong số 426

#Tên dự ánKế hoạchBộ ngànhCơ quan biên soạn/Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
 
 
 
 
 
281Công nghệ thông tinKế hoạch năm 2019BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦCục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã
282Công trình thủy lợiKế hoạch năm 2018BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Quản lý xây dựng công trình
283Thủy lợi, Phòng chống thiên taiKế hoạch năm 2021BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Quản lý xây dựng công trình
284Thú yKế hoạch năm 2018BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Thú y
285Thú yKế hoạch năm 2020BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Thú y
286Lĩnh vực Thú yKế hoạch năm 2021BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Thú y
287Công nghệ thông tinKế hoạch năm 2022BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGCục Tin học hóa
288Trồng trọtKế hoạch năm 2018BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Trồng trọt
289Trồng trọtKế hoạch năm 2020BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCục Trồng trọt
290Viễn thámKế hoạch năm 2020BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGCục Viễn thám quốc gia
291Viễn thámKế hoạch năm 2021BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGCục Viễn thám quốc gia
292Viễn thôngKế hoạch năm 2022BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGCục Viễn thông
293Phòng cháy chữa cháyKế hoạch năm 2018BỘ CÔNG ANCục cảnh sát PCCC và CHCN
294Ứng dụng đường sắtKế hoạch năm 2021BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICục ĐKVN
295khai thác và xử lý dầu khíKế hoạch năm 2021BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICục ĐKVN
296Mức phát xạ điện từKế hoạch năm 2021BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICục ĐSVN
297Hàn rayKế hoạch năm 2021BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICục ĐSVN
298Đăng kiểmKế hoạch năm 2022BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICục Đăng kiểm VN
299Đường sắtKế hoạch năm 2022BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICục Đường sắt Việt Nam
300Đường thủyKế hoạch năm 2022BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICục Đường thủy nội địa VN