Dự án: Thú y

Tên dự án
Thú y
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thú y
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Thú y
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 13: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucela
 • Bệnh Dịch tả loài nhai lại nhỏ (Peste de petits ruminants)
 • Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira
 • Bệnh Dịch tả lợn châu Phi (African swine fever)
 • Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Dịch tả lợn
 • Bệnh Hồng lỵ do Treponema (Swine dysentery)
 • Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 11: Bệnh dịch tả vịt
 • Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Herpesvirus ở cá Koi (KHV)
 • Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép (SVC)
 • Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bào tử do Enterocytozoom hepatopenaei ở tôm
 • Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển
 • Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm
 • Bệnh thủy sản - Qui trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm
 • FB Chat.txt