Dự án: Thú y

Tên dự án
Thú y
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Thú y
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Thú y
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần xxx: Bệnh do Bonamia ostreae/ exitiosa trên nhuyễn thể
 • Bệnh động vật – Qui trình chẩn đoán bệnh u nhầy ở thỏ (Myxomatosis)
 • Vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y – Phép thử độ thuần khiết
 • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Lở mồm long móng
 • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Cúm gia cầm
 • Bệnh Thủy sản – Quy trình chẩn đoán bệnh sán lá 16 móc (Dactylogyrosis) ở cá
 • Bệnh Thủy sản – Quy trình chẩn đoán bệnh sán lá Dollfustrema sp ở cá da trơn
 • Bệnh Thủy sản – Quy trình chẩn đoán bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do IHNV ở cá hồi (Infectious Haematopoietic Necrosis - IHN)
 • Quy trình chẩn đoán bệnh tỵ thư
 • Quy trình chẩn đoán bệnh ORT ở gà
 • Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng sulfonamids bằng sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS
 • Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh lao bò
 • Quy trình lấy mẫu kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn
 • Quy trình lấy mẫu kiểm dịch sản phẩm động vật thuỷ sản
 • FB Chat.txt