Dự án: Mức phát xạ điện từ

Tên dự án
Mức phát xạ điện từ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Mức phát xạ điện từ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục ĐSVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người