Dự án: Đường sắt

Tên dự án
Đường sắt
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2022
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Đường sắt
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Đường sắt Việt Nam
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Phần 1: Hồ sơ truyền thông của hệ thống TCN
 • Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Phần 2: Hồ sơ ứng dụng của hệ thống TCN
 • Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Phần 3:Truyền thông từ mặt đất đến đoàn tàu
 • Ứng dụng Đường sắt – Lắp đặt cố định – Quy trình, các biện pháp bảo vệ và minh chứng an toàn cho các hệ thống điện kéo
 • Ứng dụng Đường sắt – Thiết bị giới hạn điện áp và thiết bị chống sét một chiều – Phần 1: Thiết bị chống sét ô xít kim loại không có khe hở
 • Ứng dụng Đường sắt – Thiết bị giới hạn điện áp và thiết bị chống sét một chiều – Phần 2: Thiết bị giới hạn điện áp
 • Ứng dụng Đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt một chiều – Phần 1: Yêu cầu chung
 • Ứng dụng Đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt một chiều – Phần 2: Máy cắt một chiều
 • Ứng dụng Đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt một chiều – Phần 3: Thiết bị đóng cắt nối đất, thiết bị đóng cắt - cách ly, thiết bị cách ly một chiều dùng trong nhà
 • Ứng dụng Đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt một chiều – Phần 4: Thiết bị đóng cắt nối đất, thiết bị đóng cắt - cách ly, thiết bị cách ly một chiều dùng ngoài trời
 • Ứng dụng Đường sắt – Lắp đặt cố định – Thiết bị đóng cắt một chiều – Phần 6: Cụm thiết bị đóng cắt một chiều
 • Ứng dụng Đường sắt - Hệ thống hãm của tàu tốc độ cao - Phần 1: Yêu cầu và định nghĩa
 • Ứng dụng Đường sắt - Hệ thống hãm của tàu tốc độ cao - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
 • Ứng dụng đường sắt – Đĩa hãm trên phương tiện giao thông đường sắt
 • Ứng dụng đường sắt – Hãm – Thiết bị thay đổi rỗng tải
 • Ứng dụng đường sắt – Đo kích thước toa xe hàng mới và hoán cải
 • Giao diện người dùng trong hệ thống điều khiển chạy tàu bằng thông tin liên lạc (CBTC)
 • Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Chất lượng hình học đường ray. Phần 1: Đặc trưng hình học đường ray
 • Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Phần 2: Hệ thống đo đạc - Xe ghi số liệu đo đạc đường ray
 • Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Phần 3: Hệ thống đo đạc - Thiết bị thi công và bảo trì đường ray
 • Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Phần 4: Hệ thống đo đạc - Thiết bị đo thủ công và nhẹ
 • Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Phần 5: Mức chất lượng hình học - Tuyến bình thường
 • Ứng dụng đường sắt - Đường ray - Phần 6: Đặc trưng chất lượng hình học đường ray
 • Ứng dụng đường sắt – Đường ray - Kiểm tra ray bằng phương pháp không phá hủy
 • Ứng dụng Đường sắt - Đường sắt đô thị- Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt
 • Đường sắt tiêu chuẩn khổ đường 1435mm – Thiết kế - Thiết kế ga và đầu mối