Dự án: khai thác và xử lý dầu khí

Tên dự án
khai thác và xử lý dầu khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
khai thác và xử lý dầu khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục ĐKVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống khai thác và xử lý dầu khí dưới đáy biển - Phân cấp và giám sát kỹ thuật 
  • Kho nổi chứa khí hóa lỏng trên biển - Phân cấp và giám sát kỹ thuật 
  • FB Chat.txt