Dự án: Trồng trọt

Tên dự án
Trồng trọt
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Trồng trọt
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Trồng trọt
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Giống cây lương thực có hạt - Giá trị canh tác, giá trị sử dụng. Phần 1: Lúa
 • Giống cây lương thực có hạt - Giá trị canh tác, giá trị sử dụng. Phần 2: Ngô
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Giá trị canh tác, giá trị sử dụng Phần 1: Cà phê
 • Giống cây ăn quả - Giá trị canh tác, giá trị sử dụng. Phần 1: Cam
 • Giống cây ăn quả - Giá trị canh tác, giá trị sử dụng. Phần 2: Bưởi
 • Giống cây ăn quả - Giá trị canh tác, giá trị sử dụng. Phần 3: Chuối
 • Giống cây ăn quả lâu năm - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng. Phần 1: Cam
 • Giống cây ăn quả lâu năm - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng. Phần 2: Bưởi
 • Giống cây ăn quả lâu năm - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng. Phần 3: Chuối
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn đầu dòng. Phần 1: Cà phê
 • Giống cây lương thực có hạt - Sản xuất giống. Phần 1: Lúa lai;
 • Giống cây lương thực có hạt - Sản xuất giống. Phần 2: Ngô lai;
 • Giống cây lương thực có hạt - Sản xuất giống. Phần 3: Cây tự thụ
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Sản xuất giống Phần 1: Cà phê
 • Giống cây ăn quả - Sản xuất giống. Phần 1: Cam
 • Giống cây ăn quả - Sản xuất giống. Phần 2: Bưởi
 • Giống cây ăn quả - Sản xuất giống. Phần 3: Chuối
 • Phương pháp lấy mẫu vật liệu nhân giống
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm DUS. Phần 2: Lúa
 • Giống cây lương thực có hạt - Khảo nghiệm DUS. Phần 3: Ngô
 • Giống cây công nghiệp lâu năm - Khảo nghiệm DUS. Phần 1. Cây cà phê
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm DUS. Phần 1: Cam
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm DUS. Phần 2: Bưởi
 • Giống cây ăn quả - Khảo nghiệm DUS. Phần 3: Chuối
 • FB Chat.txt