Dự án: Ứng dụng đường sắt

Tên dự án
Ứng dụng đường sắt
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Ứng dụng đường sắt
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục ĐKVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Ứng dụng đường sắt - Hệ thống giao thông đường sắt đô thị tự động hóa - Các yêu cầu về an toàn
 • Ứng dụng đường sắt - Linh kiện hệ thống treo làm từ cao su - Màng cao su của các lò xo hệ thống treo khí nén
 • Ứng dụng Đường sắt - Bố trí lắp đặt - Điện kéo - Các yêu cầu cụ thể đối với thiết bị cách điện bằng composite sử dụng trong hệ thống đường dây điện tiếp xúc trên cao
 • Ứng dụng Đường sắt - Hệ thống gom điện - Các yêu cầu đối với việc thẩm định các phép đo tương tác động giữa cần lấy điện và đường dây điện tiếp xúc trên cao
 • Ứng dụng Đường sắt - Lắp đặt cố định - Hệ thống lưu trữ năng lượng cố định đối với các hệ thống kéo một chiều - DC
 • Ứng dụng Đường sắt - Lắp đặt cố định - Các yêu cầu đối với việc thẩm định các công cụ mô phỏng được sử dụng để thiết kế hệ thống cung cấp điện kéo
 • Ứng dụng Đường sắt - Đầu máy toa xe - Các biện pháp bảo vệ liên quan đến các nguy hiểm về điện
 • Ứng dụng Đường sắt - Bố trí lắp đặt - Máy biến áp kéo
 • Ứng dụng Đường sắt - Đường ray - Các phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết ray và tà vẹt
 • Ứng dụng đường sắt - Hệ thống đường ray tấm bản - Phần 1: Yêu cầu chung ; - Phần 2: Thiết kế hệ thống, hệ thống phụ và các thành phần
 • FB Chat.txt