Dự án: Lĩnh vực Thú y

Tên dự án
Lĩnh vực Thú y
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lĩnh vực
Lĩnh vực Thú y
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Thú y
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần xxx: Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do EHNV/Epizootic Haematopoietic Necrosis (EHN)
 • Bệnh động vật- Quy trình chẩn đoán - Phần xxx: Quy trình Chẩn đoán tụ huyết trùng ở lợn, trâu bò, gia cầm
 • Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán Phần xxx: Bệnh hoại tử cơ ở tôm (IMNV);
 • Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần xxx: Bệnh TiLV ở cá rô phi
 • Bệnh thủy sản – Quy trình chẩn đoán – Phần xxx: Bệnh do Red seabream iridovirus (RSIV) trên cá biển
 • Bệnh thuỷ sản - Quy trình chẩn đoán - Phần xxx: Bệnh Taura ở tôm He (TSV)
 • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Vắc xin phòng bệnh E.coli ở gà
 • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần xx: Vắc xin phòng bệnh Viêm màng phổi do Pasteurella multocida type A ở lợn.
 • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần xx: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Viêm não tủy truyền nhiễm ở gà
 • Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần xx: Vắc xin phòng bệnh Viêm khớp ở gia cầm
 • Trứng - Phương pháp xác định dư lượng nhóm Sudans bằng sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS
 • Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng Chì, Cadimi, Asen bằng Quang phổ nguồn plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ ICP-MS
 • Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng neonicotinoids bằng sắc ký lỏng khối phổ LC-MS/MS
 • Yến sào - Xác định Antimon bằng phương pháp quang phổ nguồn plasma