Dự án: Hàn ray

Tên dự án
Hàn ray
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2021
Bộ ngành
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Lĩnh vực
Hàn ray
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục ĐSVN
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hàn ray (Hàn hồ quang điện, hàn nhiệt nhôm, hàn khí ga hơi ép)
  • FB Chat.txt