Lấy ý kiến góp ý về các dự thảo TCVN về Quàn lý đổi mới

Đăng ngày: 09:38 14-04-2023

Triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2022-2023, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức biên soạn các dự thảo TCVN về Quản lý đổi mới, bao gồm:

 

1) TCVN ISO 56000:2023 (ISO 56000:2020)  Quản lý đổi mới – Cơ sở và từ vựng           

2) TCVN ISO 56003:2023 (ISO 56003:2019) Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp cho đối tác đổi mới – Hướng dẫn         

3) TCVN ISO/TR 56004:2023 (ISO/TR 56004:2019 ) Đánh giá quản lý đổi mới – Hướng dẫn

4) TCVN ISO 56005:2023 (ISO 56005:2020) Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp cho quản lý tài sản trí tuệ – Hướng dẫn                       

5) TCVN ISO 56006:2023 (ISO 56006:2021) Quản lý đổi mới – Công cụ và phương pháp cho quản lý chiến lược trí tuệ – Hướng dẫn

 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính gửi các tổ chức, chuyên gia quan tâm đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo TCVN. Vui lòng tải nội dung dự thảo tại đây.

 

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo   TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 08/5/2023 theo địa chỉ sau:  

            Phòng Tổng hợp Kế hoạch, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38361464; Email: thkh@vsqi.gov.vn

 

 

Cùng chuyên mục