Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y

Đăng ngày: 09:11 27-05-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019-2020, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC194 Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y đang tiến hành xây dựng các dự thảo TCVN về Đánh giá sinh học.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN.

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 26/07/2020 theo địa chỉ sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1tVuNEBpFfqXzDOWQUn8fALMbjYyMz-if?usp=sharing

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361.467

Email: ngadb94@gmail.com

 

Cùng chuyên mục