Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Thuốc lá làm nóng

Đăng ngày: 10:11 01-07-2020

Năm 2020, Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC126/SC3 về Thuốc lá thế hệ mới triển khai xây dựng các dự thảo TCVN về Sản phẩm thuốc lá làm nóng (Heated tobacco products)
 
Xin mời tải nội dung dự thảo tại đây.
1) https://drive.google.com/file/d/1_r9x4RIQ58MYyZF0S53em7HuW6LiEy_c/view?fbclid=IwAR0b-DF6XEjP7bJA43qqUbRScz2t1YXWSyo-9L7JS86WOQuggGlprEedL24

2) https://drive.google.com/file/d/1AavrW-9TBwd7wOKRCOftjbYjk9LyeWV5/view?fbclid=IwAR2eqmR-mQKJcOXFKvB_7cowfomR6FgecpgbBRI8eqEGdwVw2D9AANAsuVY

3) https://drive.google.com/file/d/1lfirtCMncNUmzAUt1mu8c7s6PxnwZFpi/view?fbclid=IwAR2ZJCpEy6dXi9SQoA9KnHrpObckuU_YiqTNZ1IuHREIJTRH-lw7rgxTslA

Ý kiến góp ý dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam theo địa chỉ sau:  
 
Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.3756.4605        Email:  tc4tcvn@yahoo.com

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt