Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Đăng ngày: 10:12 13-05-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020-2021, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia Ban kỹ thuật TCVN/TC165 Kết cấu gỗ xây dựng đang tiến hành xây dựng 6 dự thảo TCVN về Kết cấu gỗ

Truy cập nội dung tiêu chuẩn: https://drive.google.com/open?id=1RIL8ZIKyDfNGIR-UlbwFrWiJ0ZSVXN4B 

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam từ 11/5/2020  đến 11/6/2020 theo địa chỉ sau:  

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361.467        Email: hung.ly250684@gmail.com

Cùng chuyên mục