Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về Thiết bị vệ sinh

Đăng ngày: 13:36 27-04-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019-2020, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng đang tiến hành xây dựng các dự thảo TCVN về Thiết bị vệ sinh.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN.

Tải nội dung dự thảo tại đây và phần thuyết minh tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/1fMzSw1ClT5zmnfIL37bz70xGt71sEk2h

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 21/6/2020 theo địa chỉ sau:  

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361.467        Email: ngadb94@gmail.com

Cùng chuyên mục