Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli

Đăng ngày: 14:25 18-05-2021

Năm 2021, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống triển khai xây dựng dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN.

Xin mời tải nội dung dự thảo tại đây và phần thuyết minh tại đây.

Du thao 2- TCVN Probiotic beverages 2020.05.05+.docx

Thuyet minh -DT 2- TCVN Probiotic beverages 2020.05.05.docx

Ý kiến góp ý dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 17/6/2021 theo địa chỉ sau:  

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3756.4605        Email: tc4tcvn@yahoo.com

Cùng chuyên mục