Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Than thương phẩm

Đăng ngày: 07:25 23-07-2020

Năm 2020 Ban kỹ thuật TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn triển khai Soát xét TCVN 8910:2015 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật 

Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn (file đính kèm): https://drive.google.com/drive/folders/1pokIF4r6W0MwyGUyeKQZDj5BwfphLucy?usp=sharing 

Thời gian lấy ý kiến từ 22/7 đến hết ngày 14/8/2020

Mọi ý kiến góp ý gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam theo địa chỉ sau:

Phòng TCCL3 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361.467   

Cùng chuyên mục