Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Găng tay cao su Latex có hàm lượng protein thấp sử dụng một lần dùng trong y tế - Quy định kỹ thuật

Đăng ngày: 09:30 04-05-2021

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2021,  Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su đang tiến hành xây dựng các dự thảo TCVN về Găng tay cao su Latex có hàm lượng protein thấp sử dụng một lần dùng trong y tế - Quy định kỹ thuật.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN.

Thời hạn góp ý: 23/4/2021 - 23/6/2021

Dự thảo soát xét tiêu chuẩn (file đính kèm):

Thuyết minh

Tiêu chuẩn

Mọi ý kiến góp ý xin chuyển về:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361.467        Email: ngadb94@gmail.com 

 

Cùng chuyên mục