Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống từ đại mạch

Đăng ngày: 15:26 24-02-2022

Năm 2021-2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống triển khai xây dựng 02  dự thảo TCVN về Sản phẩm đồ uống từ đại mạch và phương pháp xác định hàm lượng etanol trong đồ uống không cồn và đồ uống có độ cồn thấp. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN.

Xin mời tải nội dung 02 dự thảo và phần thuyết minh tại đây.

https://drive.google.com/drive/folders/1dN3lhgbZr31NcXAkCiD679597x8BYrTi?usp=sharing

Ý kiến góp ý dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 18/3/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3756.4605        Email: tc4tcvn@yahoo.com

Cùng chuyên mục