Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Nhiên liệu khoáng rắn, Than

Đăng ngày: 14:53 11-08-2020

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020, theo Công văn số 555/TCCL-TC3 ngày 31/7/2020 về việc lấy ý kiến 05 dự thảo TCVN về nhiên liệu khoáng rắn, than

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo TCVN.

Dự thảo và thuyết minh soát xét tiêu chuẩn (file đính kèm):

https://drive.google.com/file/d/1npThlO2F70kvpAZ0kfqzf5QHFuMMfTCo/view?usp=sharing

Thời gian lấy ý kiến từ trước ngày 25/8/2020

Mọi ý kiến góp ý gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361.467

Cùng chuyên mục