Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Ván gỗ nhân tạo

Đăng ngày: 10:19 26-08-2020

Thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN năm 2020, thay mặt Ban kỹ thuật TCVN/TC 89 Ván gỗ nhân tạo xin gửi đến quý vị các Dự thảo chuyên đề nhóm sản phẩm  Ván gỗ nhân tạo

Thời hạn lấy ý kiến từ 26/8/2020 - 17/9/2020.

Dự thảo soát xét tiêu chuẩn (file đính kèm):

https://drive.google.com/drive/folders/1yxOosY073XLmA8CM3yMLCjdDh4cSuZNX?usp=sharing

Mọi ý kiến góp ý xin chuyển về:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.38361.467        Email: hung.ly250684@gmail.com

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt