LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN PHÂN LÂN NUNG CHẢY - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Đăng ngày: 10:40 01-12-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022-2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 134 Phân bón được giao nhiệm vụ xây dựng soát xét 01 TCVN về Phân lân nung chảy – Quy định kỹ thuật

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

  1. Thuyết minh tiêu chuẩn
  2. Dự thảo tiêu chuẩn

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 30/1/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38361467

Bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ hòm thư: tc3@vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt