HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2022 HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

Đăng ngày: 16:36 27-03-2023

Ngày 24/3/2023, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tại phiên họp lần này, Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến về danh sách đề xuất các doanh nghiệp được trao GTCLQG năm 2022, cùng một số nội dung liên quan.

 

Ông Nguyễn Hoàng Linh (Phó Tổng cục trưởng tổng cục TCĐLCL, Phó chủ tịch Hội đồng) chủ trì phiên họp

Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Lê Xuân Định (Chủ tịch Hội đồng), Ông Nguyễn Hoàng Linh (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, Phó Chủ tịch Hội đồng) đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng, đại diện cơ quan thường trực GTCLQG và một số đơn vị truyền thông cũng đến đưa tin.

Ông Phùng Mạnh Trường (Phó Viện trưởng phụ trách Viện TCCLVN, Thư ký Hội đồng) đã thay mặt cơ quan Thường trực trình bày Báo cáo vắn tắt về công tác triển khai hoạt động GTCLQG thời gian qua. Theo đó, năm 2022 cơ quan Thường trực đã tiếp nhận tổng số 83 hồ sơ của các doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự được các Hội đồng sơ tuyển (HĐST) đề xuất và trình Hội đồng Quốc gia. Danh sách các doanh nghiệp do HĐST đề xuất được tổng hợp chi tiết và báo cáo tại phiên họp để Hội đồng xem xét và cho ý kiến.

 Trong phần thảo luận, với tinh thần cởi mở và thẳng thắn, các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm lựa chọn ra được những hổ sơ tốt nhất, những doanh nghiệp xứng đáng để tiến hành các thủ tục tiếp theo trước khi đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN trình Thủ tướng tặng GTCLQG năm 2022.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Kết luận phiên họp, Ông Nguyễn Hoàng Linh một lần nữa nhấn mạnh vai trò và uy tín của GTCLQG trong nhiều năm qua đã tạo ra sức lan tỏa về phong trào nâng cao năng suất chất lượng trong cộng đồng các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG hàng năm đều là những tổ chức, doanh nghiệp điển hình và có đóng góp tích cực đối với cộng đồng và xã hội. Thông qua phiên họp lần này, Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị cơ quan Thường trực tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, khẩn trương tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng trình tự trước khi tổ chức phiên họp lần thứ 2.

Hội đồng đã thống nhất thông qua danh sách các doanh nghiệp được đề xuất, kế hoạch thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp được lựa chọn và dự kiến tổ chức phiên họp lần hai trong tháng 5/2023 để xem xét, đề xuất danh sách doanh nghiệp đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2022.

(Văn phòng GTCLQG)

Cùng chuyên mục