Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 80 kết quả.

Searching result

1

TCVN 13765:2023

Cùi nhãn sấy

Dried longan flesh

2
3

TCVN 5259:2019

Chuối xanh - Điều kiện làm chín

Green bananas – Ripening conditions

4

TCVN 9687:2019

Chuối xanh - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

Green bananas – Guide to storage and transport

5
6

TCVN 12098:2017

Xốt táo đóng hộp

Canned applesauce

7
8

TCVN 11412:2016

Sản phẩm dừa dạng lỏng – Nước cốt dừa và cream dừa

Aqueous coconut products – Coconut milk and coconut cream

9

TCVN 11411:2016

Chanh leo quả tươi

Passion fruit

10
11

TCVN 10738:2015

Dừa quả tươi. 11

Young coconut

12
13
14
15
16
17
18
19
20

TCVN 10920:2015

Nho tươi. Hướng dẫn bảo quản lạnh. 12

Table grapes -- Guide to cold storage

Tổng số trang: 4