Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 9 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 9 năm 2020

Đăng ngày: 12:56 28-09-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 9

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 9 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 9 năm 2020

Đăng ngày: 12:55 28-09-2020

Tiêu chuẩn BS mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế BS công bố tháng 9 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 9 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 9 năm 2020

Đăng ngày: 12:54 28-09-2020

Trong tháng 9 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IEC đã công bố các tiêu chuẩn mới

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:16 31-07-2020

Trong tháng 7 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IEC đã công bố các tiêu chuẩn mới

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:15 31-07-2020

Tiêu chuẩn BS mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế BS công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:14 31-07-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 7

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:13 31-07-2020

Trong tháng 7 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã công bố các tiêu chuẩn mới thuộc nhiều lĩnh vực khác.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế DIN công bố tháng 7 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế DIN công bố tháng 7 năm 2020

Đăng ngày: 15:11 31-07-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành DIN tháng 7

ISO với Tuyên bố về giới của UNECE

ISO với Tuyên bố về giới của UNECE

Đăng ngày: 12:58 08-06-2020

Đã một năm kể từ khi ISO ký Tuyên bố của Ủy ban Kinh tế Châu Âu (UNECE) về các tiêu chuẩn đáp ứng giới. Kể từ đó đến nay, tổ chức này đã nỗ lực rất nhiều để đáp ứng cam kết nhằm đạt được bình đẳng giới trong xây dựng tiêu chuẩn.

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:10 05-06-2020

Trong tháng 6 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IEC đã công bố các tiêu chuẩn mới

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:09 05-06-2020

Tiêu chuẩn BS mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế BS công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:07 05-06-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 6

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:06 05-06-2020

Trong tháng 6 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã công bố các tiêu chuẩn mới thuộc nhiều lĩnh vực khác.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế DIN công bố tháng 6 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế DIN công bố tháng 6 năm 2020

Đăng ngày: 14:05 05-06-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành DIN tháng 6

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế IEC công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 15:01 08-05-2020

Trong tháng 5 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế IEC đã công bố các tiêu chuẩn mới

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 15:00 08-05-2020

Tiêu chuẩn BS mới công bố Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế BS công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế ASTM công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 14:58 08-05-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành ASTM tháng 5

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 14:57 08-05-2020

Trong tháng 5 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã công bố các tiêu chuẩn mới thuộc nhiều lĩnh vực khác.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế DIN công bố tháng 5 năm 2020

Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế DIN công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 14:56 08-05-2020

Tiêu chuẩn mới ban hành DIN tháng 5

Trang ISO đưa tin về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp chống lại đại dịch COVID-19

Trang ISO đưa tin về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp chống lại đại dịch COVID-19

Đăng ngày: 16:05 29-04-2020

Bài viết dành riêng giới thiệu các quốc gia cung cấp tiêu chuẩn miễn phí cho doanh nghiệp cùng chung tay vượt qua đại dịch COVID-19.