SỔ TAY HƯỚNG DẪN ISO 22000

Đăng ngày: 11:00 22-04-2021

Một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả (FSMS) tăng cường sự kiểm soát của tổ chức đối với các mối nguy về an toàn thực phẩm và đảm bảo rằng các sản phẩm của tổ chức đó an toàn cho tiêu dùng. Sổ tay được ISO và UNIDO đồng xuất bản, cung cấp cách tiếp cận trong thực tế và các thông tin cho việc phát triển, lập tài liệu, triển khai và duy trì một FSMS vững mạnh theo ISO 22000:2018.

Tải bản preview: http://bit.ly/ISO22000_preview

Xem thêm về TCVN ISO 22000:2018: http://bit.ly/TCVNISO22000

(Theo ISO)

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt