Danh mục tiêu chuẩn quốc tế công bố tháng 12 năm 2020

Đăng ngày: 15:31 25-12-2020

1) ASTM Quốc tế, tên giao dịch tiếng Anh là ASTM International, là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ. Danh mục tiêu chuẩn IEC ban hành tháng 12:

Tải danh ASTM mục tháng 12

 

2) IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) là tổ chức hàng đầu thế giới về việc chuẩn bị và công bố các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan. Chúng được gọi chung là “công nghệ điện”.

Tải danh mục IEC ban hành tháng 12

 

3) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS mới công bố trong tháng 12 năm 2020.

Tải danh mục BS tháng 12

 

4) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO mới công bố trong tháng 12 năm 2020

Tải danh mục ISO tháng 12

 

5) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế DIN mới công bố tháng 12 năm 2020

Tải danh mục DIN tháng 12

Cùng chuyên mục