Danh mục tiêu chuẩn quốc tế tháng 10 năm 2021

Đăng ngày: 16:07 04-10-2021

1) ASTM Quốc tế, tên giao dịch tiếng Anh là ASTM International, là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ. Danh mục tiêu chuẩn IEC tháng 10 năm 2021:

Tải danh ASTM mục tháng 10

 

2) IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) là tổ chức hàng đầu thế giới về việc chuẩn bị và công bố các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan. Chúng được gọi chung là “công nghệ điện”.

Tải danh mục IEC ban hành tháng 10

 

3) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS mới trong tháng 10 năm 2021.

Tải danh mục BS tháng 10

 

4) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO mới trong tháng 10 năm 2021

Tải danh mục ISO tháng 10

 

5) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế DIN mới tháng 10 năm 2021.

Tải danh mục DIN tháng 10

Cùng chuyên mục