Xây dựng tiêu chuẩn quốc tế nhằm giảm thiểu vi sinh vật ở dầu tuabin

Đăng ngày: 09:42 05-07-2023

 Một tiêu chuẩn ASTM Quốc tế mới đã giúp kiểm soát ô nhiễm vi khuẩn có thể làm suy giảm dầu tuabin và hệ thống dầu tuabin.

Theo Uỷ ban ASTM về những sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu lỏng và dầu bôi trơn (D02) đã phát triển tiêu chuẩn, những tiêu chuẩn này sẽ sớm được công bố dưới dạng D8506.

Thành viên của ASTM, ông Fred Passman lưu ý rằng dầu tuabin về mặt lý thuyết không có nước và vi khuẩn, nó chỉ hoạt động trao đổi chất khi dầu vết của nước tích tụ trong hệ thống dầu tuabin tuần hoàn. Lý giải cho điều này, nhân viên chịu trách nhiệm cho hệ thống dầu của cơ sở phát điện thường không nhận thức được thiệt hại mà vi khuẩn có thể gây ra cho cả dầu tuần hoàn và hệ thống dầu tuabin.

Một tiêu chuẩn mới giúp kiểm soát ô nhiễm vi khuẩn trong dầu tuabin

Theo ông Passman, Chủ tịch Kiểm soát Suy thoái Sinh học cho biết: “Các triệu chứng từ giảm tuổi thọ bộ lọc đến dầu ngoài đặc điểm kỹ thuật có thể phản ánh thiệt hại từ ô nhiễm vi khuẩn không được kiểm soát.”

Cũng theo ông Passman, tiêu chuẩn mới sẽ hữu ích cho các nhà cung cấp dầu tuabin, các kỹ sư chịu trách nhiệm cho hệ thống dầu máy phát điện và các nhà hoá học vận hành giám sát tình trạng dầu tuabin. Ông cho biết: “Duy trì và kéo dài tuổi thọ chức năng dầu tuabin sẽ được chuyển sang tăng hiệu quả phát điện, góp phần vào khả năng chi trả phát điện. Dầu tuabin bị thất bại phải được tinh chế lại hoặc gửi đi xử lý chất thải. Do đó, bằng cách giảm nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật không kiểm soát trong dầu tuabin, D6506 góp phần vào năng lượng sạch bằng cách giảm dòng chất thải.”

Diễm Quỳnh (VietQ.vn)

Cùng chuyên mục