Danh mục tiêu chuẩn quốc tế tháng 2 năm 2022

Đăng ngày: 10:54 09-02-2022

1) ASTM Quốc tế, tên giao dịch tiếng Anh là ASTM International, là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ. Danh mục tiêu chuẩn IEC tháng 2 năm 2022:

Tải danh ASTM mục tháng 2

 

2) IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) là tổ chức hàng đầu thế giới về việc chuẩn bị và công bố các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan. Chúng được gọi chung là “công nghệ điện”.

Tải danh mục IEC ban hành tháng 2

 

3) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS mới trong tháng 2 năm 2022.

Tải danh mục BS tháng 2

 

4) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO mới trong tháng 2 năm 2022

Tải danh mục ISO tháng 2

 

5) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế DIN mới tháng 2 năm 2022.

Tải danh mục DIN tháng 2

 

6) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế GB mới tháng 2 năm 2022.

Tải danh mục BG tháng 2

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt