Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về phương pháp thử nghiệm sản phẩm hoá hơi

Đăng ngày: 14:35 27-06-2022

Năm 2022, Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC126/SC3 Thuốc lá thế hệ mới triển khai xây dựng 04 dự thảo TCVN về phương pháp thử nghiệm sản phẩm hoá hơi. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam xin mời các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho các dự thảo TCVN.

Xin mời tải nội dung dự thảo tại đây.

https://drive.google.com/drive/folders/1PqzK3KB4C9XDjiOhAjb2ptYAP-tqGBV8?usp=sharing
 

Ý kiến góp ý dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam theo địa chỉ sau:

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3756.4605

Email: tc4tcvn@yahoo.com

Cùng chuyên mục