Đặt tính bền vững làm tâm điểm của mọi chương trình xây dựng tiêu chuẩn

Đặt tính bền vững làm tâm điểm của mọi chương trình xây dựng tiêu chuẩn

Đăng ngày: 10:22 04-08-2020

ISO Guide 84 - Hướng dẫn mới của ISO sẽ giúp đảm bảo những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu được đề cập trong mọi tiêu chuẩn mới được xây dựng.

Đáp ứng những thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng

Đáp ứng những thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng

Đăng ngày: 13:43 30-06-2020

Trong nền kinh tế ngày nay, việc kiểm soát chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh là điều tối quan trọng, và các công ty đang quay trở lại vấn đề cơ bản. Các doanh nghiệp đang tận dụng các hệ thống quản lý năng lượng như một trong những cách hiệu quả nhất

Hệ thống đánh giá công nhận tổ chức thử nghiệm thành thạo: Thực trạng và giải pháp

Hệ thống đánh giá công nhận tổ chức thử nghiệm thành thạo: Thực trạng và giải pháp

Đăng ngày: 15:35 25-06-2020

Tại Việt Nam, có một số đơn vị đang thực hiện cung cấp các dịch vụ thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng đã được đánh giá và công nhận theo ISO/IEC 17043:2010.

Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu

Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu

Đăng ngày: 08:45 08-06-2020

​​​​​​​Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, Bộ KH&CN đã kiến nghị với Bộ Tài chính giảm 50% mức phí cấp xác nhận sử dụng mã nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.