Hội thảo khoa học lấy ý kiến Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia

Đăng ngày: 09:14 18-07-2022

Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia tại Việt Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2022, tại Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học về Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học liên quan.

Tại Hội thảo, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chiến lược trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng đi vào thực chất, cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số tác động đến mọi lĩnh vực đời sống KTXH, mở ra cơ hội cũng như thách thức to lớn đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tiếp đó, các báo cáo viên trình bày về tổng quan thực trạng hoạt động tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và nước ngoài về xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa, nội dung chính của đề cương dự thảo chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn tại đơn vị, địa phương mình và đưa ra các đề xuất, góp ý đối với định hướng, mục tiêu, nội dung cần ưu tiên xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, đóng góp vào thành công của Hội thảo.

An Hạ (tcvn.gov.vn)

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt