Kiểm tra xác nhận chất lượng mã số mã vạch

Đăng ngày: 08:31 02-08-2022

Đảm bảo rằng mã vạch của bạn quét lần đầu tiên, mọi lần với Kiểm tra xác nhận chất lượng mã số mã vạch.

Nếu sản phẩm hoặc mặt hàng của bạn được phân phối thông qua chuỗi cung ứng của các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối lớn, biểu tượng mã vạch của hàng hoá bắt buộc phải có chất lượng tốt, quét được ngay lần đầu tiên và mọi lần. VSQI cung cấp dịch vụ Kiểm tra  Xác nhận Chất lượng Mã vạch giúp phân tích và xác nhận các khía cạnh chất lượng và sự phù hợp của các biểu tượng mã vạch được in.

Kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch sẽ kiểm tra tốc độ quét, kích thước chính xác, màu sắc, vị trí và chất lượng in, xác thực rằng thông tin mã vạch là chính xác. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng mã vạch cũng đưa ra lời khuyên về cách sửa lỗi và cải thiện hiệu suất quét mã vạch nếu mã vạch không thể quét theo yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế ISO, tiêu chuẩn của GS1 hay các tiêu chuẩn khác.

Kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch là một công cụ kiểm soát chất lượng quan trọng. Đảm bảo mã vạch, hình ảnh hoặc dữ liệu sản phẩm của bạn tuân thủ tiêu chuẩn và sẽ không gây ra sự chậm trễ trong quy trình chuỗi cung ứng với dịch vụ Kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Điều này giúp doanh nghiệp:

- Giảm lỗi và tiết kiệm chi phí ngay từ khi bắt đầu;

- Đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng các yêu cầu của GS1 Global và  các đơn vị phân phối, bán lẻ;

- Tự tin mã vạch trên sản phẩm của bạn sẽ quét được mọi lần, với mọi thiết bị quyét mã vạch.

Kiểm tra  Xác nhận Chất lượng Mã vạch tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất, in ấn và thiết kế bao bì đảm bảo chắc chắn hình ảnh biểu tượng mã vạch của họ đủ chất lượng để quét được ngay lần đầu tiên và mọi lần.

 

 

Cùng chuyên mục