Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tiêu chí với bao bì cho hàng hoá nguy hiểm thuộc loại 5 và loại 8 khi vận chuyển

Đăng ngày: 16:46 20-05-2022

Nhằm triển khai Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng tiêu chí với bao bì cho hàng hoá nguy hiểm thuộc loại 5 và loại 8 khi vận chuyển. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính gửi Quý cơ quan/Ông/Bà dự thảo:

1. Tiêu chí với bao bì cho các phân nhóm hàng hoá nguy hiểm thuộc loại 5 khi vận chuyển:

https://drive.google.com/file/d/13h0mRXGEnKcQcEyQnHxCy_cC2KwJFt1B/view?usp=sharing

2. Tiêu chí với bao bì cho hàng hoá nguy hiểm thuộc loại 8 khi vận chuyển:

https://drive.google.com/file/d/1ngePNyK8SsDP7Lx2GZ0bqeShUMw9lxLY/view?usp=sharing

 

Mọi ý kiến góp ý dự thảo danh mục xin gửi lại theo địa chỉ

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: rds@vsqi.gov.vn , dangthanhhuyen81@gmail.com

Cùng chuyên mục