Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 7 năm 2019

Đăng ngày: 09:58 29-07-2019

1) Ngày 21/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1309/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 8645:2019,     Công trình thủy lợi - Thiết kế, thi công và nghiệm thu khoan phụt vữa xi măng vào nền đá

 

2) Ngày 19/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1739/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7571-15:2019,            Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I  

 

3) Ngày 6/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 9114:2019,     Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận                      

TCVN 9115:2019,     Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu     

 

4) Ngày 4/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12112:2019    Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

                      

5) Ngày 19/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1738/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12605:2019,   Mật ong          

TCVN 12606:2016,   Sữa ong chúa - Các yêu cầu

 

6) Ngày 19/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1906/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12623:2019,   Khu cách ly đối với vật liệu làm giống cây trồng sau nhập khẩu      

 

7) Ngày 4/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1484/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12584:2019,   Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đinh phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử     

TCVN 12585:2019,   Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Thiết bị dẫn hướng  và tấm phản quang - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử        

TCVN 12586:2019,   Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Tấm chống chói - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử     

TCVN 12587:2019,   Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Trụ tiêu dẻo phân làn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

8) Ngày 5/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1533/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6170-6:2019,  Giàn cốc định trên biển - Phần 6: Thiết kế kết cấu bê tông 

 TCVN 6170-7:2019, Giàn cốc định trên biển - Phần 7: Thiết kế móng

TCVN 6170-9:2019,  Giàn cốc định trên biển - Phần 9:  Giàn thép kiểu Jacket

TCVN 6170-10:2019, Giàn cốc định trên biển - Phần 10:  Giàn trọng lực bê tông

 

9) Ngày 15/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2023/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12230:2019   Bộ nghịch lưu quang điện nối lưới –  Quy trình thử nghiệm dùng cho các phép đo khả năng bỏ qua điện áp thấp                                                                                           

TCVN 12231-1:2019     An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống quang điện – Phần 1: Yêu cầu chung                      

TCVN 12231-2:2019     An toàn của bộ chuyển đổi dùng trong hệ thống quang điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể đối với bộ nghịch lưu                                                                                            

TCVN 12232-1:2019     An toàn của môđun quang điện (PV) – Phần 1: Yêu cầu về kết cấu       

TCVN 12232-2:2019     An toàn của môđun quang điện (PV) – Phần 2: Yêu cầu thử nghiệm     

 

10) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4220/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6522:2018,   Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu

TCVN 6523:2018,   Thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu có giới hạn chảy cao

TCVN 6524:2018,   Thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng kết cấu           

TCVN 6525:2018,   Thép cacbon tấm mỏng chất lượng kết cấu được mạ kẽm và hợp kim kẽm - sắt nhúng nóng liên tục          

TCVN 7858:2018,   Thép cacbon tấm mỏng cán nguội có chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt                               

TCVN 10355:2018  Thép cacbon tấm mỏng chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt mạ kẽm và hợp kim kẽm - sắt nhúng nóng liên tục   

TCVN 12109-2:2018, Thép không gỉ thông dụng - Phần 2: Bán thành phẩm, thép thanh, thép thanh que và thép hình chịu ăn mòn           

TCVN 12109-3:2018,  Thép không gỉ thông dụng - Phần 3: Thép dây      

 

11) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4191/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12513-1:2018               Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp          

TCVN 12513-2:2018               Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 2: Cơ tính         

TCVN 12513-3:2018               Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 3: Thanh hình chữ nhật ép đùn - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN 12513-4:2018               Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 4: Sản phẩm định hình - Dung sai hình dạng và kích thước  

TCVN 12513-5:2018               Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 5: Thanh tròn, vuông và hình sáu cạnh - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN 12513-6:2018               Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 6: Ống tròn, vuông, hình chữ nhật và hình sáu cạnh - Dung sai hình dạng và kích thước                               

TCVN 12513-7:2018               Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 7: Thành phần hóa học

 

12) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4226/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia                                                   

TCVN 6769:2018    Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị quan sát gián tiếp và lắp đặt các thiết bị này trên xe – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 6771:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu         

TCVN 6786:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị lái của ô tô và rơ
moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu           

TCVN 6824:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu       

TCVN 6919:2018    Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị phanh của xe cơ giới, rơ moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu  

TCVN 6923:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị cảnh báo âm thanh (Còi) - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu       

TCVN 6956:2018    Phương tiện giao thông đường bộ – Thiết bị đo vận tốc, quãng đường và việc lắp đặt trên xe cơ giới – Yêu cầu và phương pháp thửtrong phê duyệt kiểu         

TCVN 7001:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Đai an toàn và hệ thống giảm va chạm cho người lớn - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu   

TCVN 7226:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi ô tô con, ô tô tải nhẹ và rơ moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7227:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi dùng cho ô tô khách, ô tô chở hàng, rơ moóc và sơ mi rơ moóc – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu     

TCVN 7228:2018    Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị phanh của ô tô con và ô tô tải hạng nhẹ - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN 7881:2018    Phương tiện giao thông đường bộ  - Tiếng ồn phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu         

TCVN 7882:2018    Phương tiện giao thông đường bộ  - Tiếng ồn phát ra từ xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu         

 

13) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4195/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 9053:2018    Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng       

TCVN 9057:2018    Phương tiện giao thông đường bộ dùng pin nhiên liệu – Yêu cầu kỹ thuật về an toàn – Bảo vệ chống nguy hiểm của hyđrô đối với xe chạy bằng hyđrô nén

TCVN 12503-1:2018               Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ ắc quy kéo loại Lithi-ion – Phần 1: Ứng dụng/thiết bị công suất lớn        

TCVN 12503-2:2018               Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ ắc quy kéo loại lithi-ion – Phần 2: Ứng dụng/thiết bị năng lượng cao     

TCVN 12503-3:2018               Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về thử nghiệm đối với hệ thống và bộ ắc quy kéo loại lithi-ion – Phần 3: Yêu cầu đặc tính an toàn        

TCVN 12504-4:2018               Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về an toàn – Phần 4: An toàn điện khi đâm xe vào cột    

TCVN 12505:2018  Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Suất tiêu thụ năng lượng và quãng đường danh định – Quy trình thử cho ô tô con và ô tô thương mại hạng nhẹ       

TCVN 12506:2018  Phương tiện giao thông đường bộ – Đầu nối điện của bơm nhiên liệu          

TCVN 12507:2018  Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật cho thử nghiệm các hệ thống ắc quy lithi-ion tổ hợp với ắc quy chì axit hoặc tụ điện

TCVN 12508:2018  Phương tiện giao thông đường bộ dùng pin nhiên liệu – Đo tiêu thụ năng lượng – Xe chạy bằng hyđro nén             

 

14) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4222/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6434-1:2018, Khí cụ điện - Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và
các hệ thống lắp đặt tương tự – Phần 1: Áptômát dùng cho điện xoay chiều       

TCVN 6434-2:2018,  Khí cụ điện- Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự – Phần 2: Áptômát dùng cho điện xoay chiều và điện một chiều

TCVN 6592-3:2018,  Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 3: Thiết bị đóng cắt, dao cách ly, thiết bị đóng cắt-dao cách ly và khối kết hợp cầu chảy      

 

15) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4230/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7472:2018    Hàn – Liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia) – Mức chất lượng đối với khuyết tật

TCVN 12425-1:2018               Hàn và các quá trình liên quan – Các kiểu chuẩn bị mối nối – Phần 1: Hàn hồ quang tay điện cực nóng chảy, hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, hàn khí, hàn TIG và hàn chùm tia cho thép         

TCVN 12425-2:2018               Hàn và các quá trình liên quan – Các kiểu chuẩn bị mối nối – Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp trợ dung cho thép  

TCVN 12424:2018    Nhân sự hàn – Kiểm tra chấp nhận thợ hàn máy và thợ điều chỉnh và cài đặt thiết bị hàn đối với hàn cơ khí hóa và hàn tự động vật liệu kim loại          

TCVN 12427:2018    Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận dựa trên đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn tiêu chuẩn

TCVN 12428:2018  Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận dựa trên thử nghiệm hàn trước khi sản xuất 

TCVN 11244-12:2018             Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 12: Hàn điểm, hàn đường và hàn gờ nổi

TCVN 11244-13:2018             Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 13: Hàn giáp mép điện trở và hàn chảy giáp mép điện trở        

TCVN 11244-14:2018             Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 14: Hàn lai ghép laze-hồ quang cho thép, niken và hợp kim niken        

TCVN 12426:2018  Thử phá hủy mối hàn ở vật liệu kim loại – Kiểm tra tổ chức thô đại và tổ chức tế vi của mối hàn                  

 

16) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4234/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 9525:2018    Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết – Phân hủy mẫu bằng áp lực       

TCVN 12381:2018  Thực phẩm – Xác định hàm lượng sucralose – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao                               

TCVN 12382:2018  Thực phẩm – Xác định hàm lượng tinh bột và sản phẩm phân hủy bằng enzym của tinh bột – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao      

TCVN 12383:2018  Thực phẩm – Xác định hàm lượng polydextrose – Phương pháp sắc ký ion

TCVN 12384:2018  Thực phẩm – Xác định hàm lượng xơ không tan, xơ hòa tan và
xơ tổng số – Phương pháp enzym-khối lượng-sắc ký lỏng

TCVN 12386:2018  Thực phẩm – Hướng dẫn chung về lấy mẫu  

 

17) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4170/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 11953-11:2018             Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 11: Xác định trường nhìn        

TCVN 11953-12:2018             Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 12: Xác định công thở trung bình theo thể tích và áp suất hô hấp đỉnh        

TCVN 11953-13:2018             Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phương pháp thử và thiết bị thử – Phần 13: Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp sử dụng khí thở tái tạo và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chuyên dụng để thoát hiểm trong hầm mỏ: Phép thử gộp chung nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, công thở, sức cản thở, độ đàn hồi và khoảng thời gian thở   

TCVN 12325:2018  Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp – Phin lọc bụi – Yêu cầu, phương pháp thử, ghi nhãn                       

TCVN 12326-1:2018               Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật – Phần 1: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro hóa chất         

TCVN 12326-5:2018               Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật – Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro vi sinh vật      

 

18) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4183/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7835-X16:2018            Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: Độ bền màu với chà xát – Diện tích nhỏ   

TCVN 7835-Z09:2018            Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần Z09: Xác định độ hòa tan trong nƣớc lạnh của thuốc nhuộm tan trong nước

TCVN 12341:2018  Vật liệu dệt – Chuẩn bị, đánh dấu và đo mẫu thử vải và sản phẩm may mặc trong phép thử xác định sự thay đổi kích thước

TCVN 12342-1:2018               Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 1: Tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim

TCVN 12342-2:2018               Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 2: Vải dệt thoi và dệt kim                               

TCVN 12342-3:2018               Vật liệu dệt – Xác định độ xoắn sau khi giặt – Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim                         

TCVN 12512-1:2018               Vật liệu dệt – Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo – Phần 1: Phát hiện việc sử dụng chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xơ    

TCVN 12512-3:2018               Vật liệu dệt – Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo – Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng 4-aminoazobenzen 

 

19) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4216/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 9982-1:2018 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng 

TCVN 9982-2:2018 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử      

 

20) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4218/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7139:2018    Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Định lượng Brochothrix spp. – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc                          

TCVN 7850:2018    Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện Cronobacter spp.       

TCVN 8127:2018    Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh

TCVN 12363:2018  Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện và đếm Cryptosporidium và Giardia trong rau tươi ăn lá và quả mọng   

TCVN 12364:2018  Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Định lượng độc tố gây nôn mửa (cereulide) sử dụng sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần  

TCVN 12365-1:2018               Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp – Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa    

TCVN 12365-2:2018               Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp – Phần 2: Quy trình xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thay thế so với phương pháp chuẩn

                               

21) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4214/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6388:2018    Cá ngừ đóng hộp         

TCVN 6390:2018    Cá trích và cá mòi đóng hộp    

TCVN 6391:2018    Cá đóng hộp     

TCVN 12455:2018  Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác nuôi         

TCVN 12456:2018  Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm động vật giáp xác – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối động vật giáp xác đánh bắt 

TCVN 12457:2018  Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể nuôi     

TCVN 12458:2018  Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể – Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể đánh bắt         

 

22) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4152/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12563:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất MPCA         

TCVN 12564:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất brodifacoum

TCVN 12565:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất epoxiconazole        

TCVN 12566:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất mancozeb   

TCVN 12567:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất ametryn      

TCVN 12568:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất clothianidin  

TCVN 12569:2018  Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất dimethomorph        

 

23) Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4243/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 1651-1:2018, Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn      

TCVN 8998:2018,   Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không       

TCVN 12514:2018, Thép có lớp phủ kẽm dùng làm cốt bê tông    

TCVN 12515:2018, Thép dây - Kích thước và dung sai     

TCVN 12516:2018, Panen lưới vòng dây thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật 

TCVN 12517:2018, Panen và cuộn lưới cáp thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật        

TCVN 12518-1:2018, Dây thép và các sản phẩm dây thép - Phần 1: Phương pháp thử chung  

TCVN 12518-2:2018, Dây thép và các sản phẩm dây thép - Phần 2: Dung sai kích thước dây   

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem   

Cùng chuyên mục