Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 4 năm 2019

Đăng ngày: 09:50 22-04-2019

1) Ngày 3/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

  1. TCVN 12579:2019,   Bê tông nhựa - Xác định độ bền mỏi theo phương pháp uốn dầm sử dụng tải trọng lặp        

 

2) Ngày 11/3/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 481/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

     1. TCVN 12580:2019,     Ứng dụng đường sắt - Hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu và xử lý - Các hệ thống tín hiệu điện tử liên quan đến an toàn  

     2. TCVN 12581-1:2019,   Ứng dụng đường sắt - Các yêu cầu về kết cấu của thân phương tiện giao thông đường sắt - Phần 1: Đầu máy và toa xe khách     

     3. TCVN 12581-2:2019,    Ứng dụng đường sắt - Các yêu cầu về kết cấu của thân phương tiện giao thông đường sắt - Phần 1: Toa xe hàng

                                                  

3) Ngày 1/4/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 706/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

      1. TCVN 12604-1:2019,    Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

      2. TCVN 12604-2:2019,    Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn - Phần 2 : Thi công và nghiệm thu                     

    

4) Ngày 6/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2580/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

       1. TCVN 12243:2018, Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới vây khai thác cá nổi nhỏ - Thông số kích thước cơ

 

5) Ngày 6/9/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2586/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

      1.TCVN 8302:2018, Quy hoạch thủy lợi - Yêu cầu về nội dung, thành phần, khối lượng

      2. TCVN 12261:2018, Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Yêu cầu thiết kế hệ thống công trình giữ cát giảm sóng

      3. TCVN 12262:2018, Công trình thủy lợi - Tràn xả lũ - Tính toán thủy lực tràn dạng phím piano

 

6) Ngày 3/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2893/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1.TCVN 12183:2018,    Công nghệ thông tin - Đánh giá quá trình - Khái niệm và thuật ngữ

    2. TCVN 12184:2018,    Công nghệ thông tin - Đánh giá quá trình - Yêu cầu tiến hành đánh giá quá trình        

    3.TCVN 12163:2018,    Công nghệ thông tin - Đánh giá quá trình - Yêu cầu đối với khung đo lường quá trình         

    4.TCVN 12164:2018, Công nghệ thông tin - Đánh giá quá trình - Yêu cầu đối với các mô hình về tham chiếu quá trình, đánh giá quá trình và sự thuần thục

     5.TCVN 12165:2018,  Công nghệ thông tin - Đánh giá quá trình - Hướng dẫn cải tiến quá trình                        

     6. TCVN 12166:2018,  Công nghệ thông tin - Đánh giá quá trình - Khung đo lường đối với đánh giá khả năng quá trình

     7.TCVN 12167:2018,  Công nghệ thông tin - Đánh giá quá trình - Mô hình đánh giá quá trình đối với kiểm thử phần mềm     

 

7) Ngày 23/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3203/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

     1. TCVN 12267:2018,      Thực phẩm - Xác định hàm lượng Auramine - Phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)

     2. TCVN 12299:2018,      Khu cách ly đối với sinh vạt có ích nhập khẩu - Yêu cầu chun      

     3. TCVN 12270:2018,      Nhà ươm, trồng cây - Các yêu cầu     

 

8) Ngày 7/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3763/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

       1. TCVN 12286:2018, Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn - Đập ngầm - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

       2. TCVN 12287:2018, Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn - Hào thu nước - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu

       3. TCVN 12317:2018, Công trình đê điều - Đánh giá an toàn đê sông

                                                                                                                

9) Ngày 19/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 14 Tiêu chuẩn quốc gia:

     1. TCVN 1592:2018,    Cao su - Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phương pháp thử vật lý

     2. TCVN 1597-1:2018,  Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm                                                  

     3. TCVN 1597-2:2018,  Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bền xé rách - Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft)           

     4. TCVN 4867:2018,    Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ bám dính với nền cứng - Phương pháp kéo bóc 90o                                                                     

     5. TCVN 10524:2018,    Ống mềm và hệ ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật                                                                          

     6. TCVN 10525-1:2018,  Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định                  

     7. TCVN 10525-2:2018, Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy - Phần 2: Ống bán cứng (và cụm ống) dùng cho máy bơm và phương tiện chữa cháy                                                 

     8. TCVN 10526:2018,    Ống mềm và cụm ống cao su để hút và xả nước - Yêu cầu kỹ thuật                                     

     9. TCVN 10527:2018,    Cao su thiên nhiên (NR) - Quy trình đánh giá

     10. TCVN 12419:2018,    Cao su lưu hóa - Vật liệu chèn khe định hình dùng cho mặt đường bê tông xi măng - Yêu cầu kỹ thuật                                                            

     11. TCVN 12420:2018,    Ống mềm cao su gia cường sợi dệt dùng cho không khí nén - Yêu cầu kỹ thuật                       

     12. TCVN 12421:2018,    Ống mềm và cụm ống cao su hoặc chất dẻo - Thử nghiệm xung áp -thủy lực không uốn           

     13. TCVN 12422:2018,    Ống mềm và cụm ống cao su và chất dẻo - Hướng dẫn lựa chọn, lưu kho, sử dụng và bảo trì                                                           

     14. TCVN 12423:2018,    Ống mềm và hệ ống cao su dùng cho hệ thống không khí và chân không của động cơ đốt trong - Yêu cầu kỹ thuật      
số bằng phương pháp thể tích

10) Ngày 28/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4154/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia:

        1) TCVN 1078:2018,  Phân lân nung chảy

        2) TCVN 4440:2018,  Phân supe phosphat đơn

        3) TCVN 5815:2018,  Phân hỗn hợp NPK – Phương pháp thử

        4) TCVN 8560:2018,  Phân bón – Phương pháp xác định kali hữu hiệu

        5) TCVN 8856:2018,  Phân diamoni phosphat (DAP)

        6) TCVN 12597:2018, Phân bón – Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer

        7) TCVN 12598:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng canxi và magiê tổng số bằng phương pháp thể tích                                      

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục