Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 2 năm 2020

Đăng ngày: 09:24 25-02-2020

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 6/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3281/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 19115-2:2019, Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu - Phần 2: Mở rộng đối với dữ liệu ảnh và lưới - Thông tin địa lý - Mã hóa,

TCVN ISO 19118:2019, Thông tin địa lý - Mã hóa,

TCVN ISO/TR 19120:2019, Thông tin địa lý - Các tiêu chuẩn chức năng,

TCVN 12687:2019, Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ liệu,

TCVN 12688:2019, Hệ thống không ảnh - Thành lập bình đồ ảnh hàng không,

TCVN 12689:2019, Bản đồ địa hình - Biên tập chế in bản đồ địa hình,

 

2) Ngày 14/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3407/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6754:2019, Mã số và mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1, 

TCVN 6939:2019, Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số –  Yêu cầu kĩ thuật ,

TCVN 7626:2019, Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều   ,

TCVN 8020:2019, Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Số phân định ứng dụng GS1 và Mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì,

TCVN 12343:2019, Bao bì – Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi, vận tải và nhận hàng   ,

TCVN 12344:2019, Tin học y tế – Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân  ,

TCVN 12345:2019, Tiêu chuẩn về dịch vụ thông tin EPC    ,

TCVN 7825:2019, Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật mã vạch EAN/UPC,

 

3) Ngày 14/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3409/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11357-8:2019, Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 8: Yêu cầu cho máy san,  

TCVN 11357-11:2019, Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 11: Yêu cầu cho máy đầm đất và rác thải,

TCVN 11357-12:2019, Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 12: Yêu cầu cho máy đào truyền động cáp,

TCVN 11361-5-2:2019, Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn- Phần 5-2: Máy sản xuất ống bê tông có trục nằm ngang,

TCVN 11361-5-3:2019, Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn- Phần 5-3: Máy tạo ứng suất trước cho ống bê tông,

TCVN 11361-5-4:2019, Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn- Phần 5-4: Máy bọc ống bê tông,

TCVN 11361-6:2019, Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn- Phần 6: Thiết bị cố định và di động sản xuất các sản phẩm đúc sẵn được gia cường,

TCVN 11361-7:2019, Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn- Phần 7: Thiết bị cố định và di động để sản xuất các sản phẩm ứng suất trước,

TCVN 11361-8:2019, Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn- Phần 8: Máy và thiết bị sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp vôi cát (và hỗn hợp bê tông)

 

4) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7571-1:2019, Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh đều

TCVN 7571-2:2019, Thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều,

TCVN 7571-11:2019, Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ U,

TCVN 7571-21:2019, Thép hình cán nóng - Phần 21: Thép chữ T,

 

5) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4072/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12713:2019, Chè Ô long - Yêu cầu cơ bản,

 

6) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12690:2019, Công nghệ thông tin - Ký hiệu và mô hình quy trình nghiệp vụ cho nhóm quản lý đối tượng,

 

6) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4067/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12583:2019, Vật liệu composite polime dùng để gia cường lớp mặt ngoài kết cấu bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,

 

7) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12728:2019, Nồi hơi – Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa,

TCVN 8630:2019, Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác đinh,

 

8) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4059/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12828:2019, Nước giải khát,

 

9) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4057/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12719:2019 , Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng hằng năm,

TCVN 12720:2019, Khảo nghiệm phân bón cho cây trồng lâu năm,

 

10) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4056/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12653-1:2019, Phòng cháy chữa cháy - Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 12653-2:2019, Phòng cháy chữa cháy - Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động - Phần 2: Phương pháp thử,

 

11) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4055/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12807:2019, Cà phê hỗn hợp hòa tan, 

12) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4054/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6548:2019,  Khí dầu mỏ hóa lỏng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, 

 

13) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4052/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12666:2019, Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố - Hiệu suất năng lượng,

TCVN 7722-2-3:2019, Đèn điện - Phần 2-3 : Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường và phố,

 

14) Ngày 18/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3461/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11388-2:2019,  Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2 : Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh,

TCVN 12711:2019, Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung,

TCVN 12712:2019, Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật,

 

15) Ngày 18/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3460/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12698:2019 , Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng,

TCVN 12699:2019 , Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động,

TCVN 12700:2019 , Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng,

TCVN 12701-1:2019 , Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao,

TCVN 12701-2:2019 , Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 2 : Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ,

 

16) Ngày 18/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3459/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12608:2019, Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng nước,

TCVN 12614:2019, Tôm sú, tôm thẻ chân trắng đông lạnh,

TCVN 12710:2019, Nghêu luộc nguyên con đông lạnh,

 

17) Ngày 15/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3444/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11820-3:2019, Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 3 : Yêu cầu về vật liệu, 

 

18) Ngày 15/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3443/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12680:2019, Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh báo an toàn, 

TCVN 12681:2019, Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng,

 

19) Ngày 15/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3442/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8400-13:2019, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 13 : Bệnh sảy thai truyền nhiễm do brucella,

TCVN 8400-42:2019, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 42 : Bệnh dịch tả loài nhai lại nhỏ,

 

20) Ngày 15/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3441/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8400-1:2019, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh lở mồm long móng,

TCVN 8400-11:2019, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh dịch tả vịt,

TCVN 8400-41:2019, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 41: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi,

TCVN 8400-43:2019, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 43: Bệnh lưỡi xanh,

TCVN 8400-47:2019, Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 47: Bệnh dịch tả lợn cổ điển,

TCVN 8710-6:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 6: Bệnh do Koi herpesvirus ở cá chép ,

TCVN 8710-19:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 19: Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm ,

TCVN 8710-20:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu ở tôm,

TCVN 8710-21:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 21: Bệnh do vi khuẩn Streptococcus agalactiae ở cá,

TCVN 12682:2019, Thuốc thú y - Lấy mẫu,

 

21) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4107/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7046:2019, Thịt tươi, 

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt