Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 5 năm 2019

Đăng ngày: 15:40 21-05-2019

1) Ngày 2/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1012/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

   1)  TCVN 12637:2019, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho trình duyệt web

 

2) Ngày 4/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1071/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN 12576:2019,  Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu neo giữ đai an toàn của ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử             

    2) TCVN 12577:2019,  Phương tiện giao thông đường bộ - Ghế, cơ cấu lắp đặt ghế và đệm tựa đầu trên ô tô con - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

    3) TCVN 12578:2019,  Phương tiện giao thông đường bộ - Đệm tựa đầu sử dụng trên ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử         

                                 

3) Ngày 7/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1178/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:                             

    1) TCVN 11407:2019, Phân bón - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử 

    2) TCVN 12620:2019, Phân bón - Xác định tổng hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chỉnh với nitơ amoniac

    3) TCVN 12621:2019, Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)                                         

    4) TCVN 12622:2019, Phân bón - Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng            

    

 4) Ngày 14/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN 12660:2019, Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

    2) TCVN 12661:2019, Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ và định nghĩa

    3) TCVN 12662:2019, Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng đàn hồi            

    4) TCVN 12663:2019, Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ

 

5) Ngày 28/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4236/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1)  TCVN ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm 

    2)  TCVN ISO/TS 22002-4:2018, Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 4: Sản xuất bao bì thực phẩm

    3) TCVN ISO/TS 22002-6:2018, Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 6: Sản xuất thức ăn chăn nuôi                

    4) TCVN 12448:2018, Quản lý phúc lợi động vật – Yêu cầu chung và hướng dẫn các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm 

    5) TCVN 12449:2018, Nhà máy chế biến sữa – Điều kiện vệ sinh – Hướng dẫn chung về quy trình kiểm tra và lấy mẫu      

        

6) Ngày 28/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4197/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN 7878-1:2018, Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường – Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá         

    2) TCVN 7878-2:2018, Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường – Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường              

   3) TCVN 12527-1:2018, Điện âm – Máy đo mức âm – Phần 1: Các yêu cầu

   4) TCVN 12527-2:2018, Điện âm – Máy đo mức âm – Phần 2: Thử nghiệm đánh giá kiểu

   5) TCVN 12527-3:2018, Điện âm – Máy đo mức âm – Phần 3: Thử nghiệm định kỳ           

 

7) Ngày 28/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4241/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN 7898:2018, Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng – Hiệu suất năng lượng            

 

8) Ngày 28/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4238/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

    1) TCVN ISO 9004:2018, Quản lý chất lượng – Chất lượng của tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững           

    2) TCVN ISO 19011:2018, Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý      

   3) TCVN ISO 22300:2018, An ninh và khả năng thích ứng – Từ vựng

   4) TCVN ISO 22301:2018, An ninh xã hội –  Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu                                

   5) TCVN ISO 31000:2018, Quản lý rủi ro - Hướng dẫn                         

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục