Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 11 năm 2019

Đăng ngày: 14:25 18-11-2019

1. Ngày 12/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12630-1:2019, Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I

TCVN 12630-2:2019, Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 2: Bản đồ lập địa cấp II

TCVN 12630-3:2019, Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 3: Bản đồ lập địa cấp III

 

2 Ngày 13/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2339/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12635-1:2019, Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 1: VỊ trí, công trình quan trắc đối với trạm khía tượng bề mặt

TCVN 12635-2:2019, Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: VỊ trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn

TCVN 12635-3:2019, Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 3: VỊ trí, công trình quan trắc đối với trạm hải văn

TCVN 12636-1:2019, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 1: Quan trắc khí tượng bề mặt

TCVN 12636-2:2019, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông

TCVN 12636-3:2019, Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 3: Quan trắc hải vân

 

3. Ngày 30/9/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2854/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12691:2019, Phương tiện giao thông đường sắt - Yêu cầu và phương pháp đo độ khói của đầu máy điezen, 2019-09-30, 2854/QĐ-BKHCN

 

4.Ngày 30/9/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2855/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12641:2019, Đất, đá quặng đồng - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp chuẩn độ iot

TCVN 12642:2019, Đất, đá quặng nhóm silicat - Xác định hàm lượng berili - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN 12643-1:2019, Đất, đá quặng thạch cao - Phần 1: Phương pháp xác định hàm lượng sắt tổng bằng phương pháp đo quang

TCVN 12643-2:2019, Đất, đá quặng thạch cao - Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxit bằng phương pháp đo quang

TCVN 12644-1:2019, Đất, đá quặng  - Phần 1: Xác định hàm lượng selen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa

TCVN 12644-2:2019, Đất, đá quặng  - Phần 2: Xác định hàm lượng antimon bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa

TCVN 12644-3:2019, Đất, đá quặng  - Phần 3: Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa

TCVN 12644-4:2019, Đất, đá quặng  - Phần 4: Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh

TCVN 12644-5:2019, Đất, đá quặng  - Phần 5: Xác định hàm lượng zirconi bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES)

TCVN 12645-1:2019, Đất, đá quặng Barit  - Phần 1: Xác định hàm lượng bari bằng phương pháp khối lượng

TCVN 12645-2:2019, Đất, đá quặng Barit  - Phần 2: Xác định hàm lượng silic bằng phương pháp khối lượng,

TCVN 12645-3:2019, Đất, đá quặng Barit  - Phần 3: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng,

TCVN 12645-4:2019, Đất, đá quặng Barit  - Phần 4: Xác định hàm lượng sắt tổng số bằng phương pháp chuẩn độ,

 

5. Ngày 9/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 10333-4:2019, Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 4: Giếng thăm hình trụ

 

6. Ngày 10/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2910/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12684:2019, Điều tra đánh giá địa chất môi trường - Quy trình đo mẫu đất, mẫu nước, mẫu thực vật trên máy phổ gamma phân giải cao,

TCVN 12685:2019, Điều tra đánh giá địa chất môi trường - Xác định hoạt độ phóng xạ của 137 Cs, 7 Be, 210Pb trên máy phổ gamma phân giải cao,

TCVN 12686:2019, Điều tra đánh giá địa chất  môi trường - Quy trình hiệu chuẩn cho hệ phổ gamma phân giải cao,

 

7. Ngày 10/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2932/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12694:2019, Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - khối phổ hai lần, 2019-08-10, 2932/QĐ-BKHCN

 

8. Ngày 10/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 8400-15:2019, Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira

TCVN 8400-44:2019, Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 44: Bệnh roi trùng Trichomonosis ,

TCVN 8400-45:2019, Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 45: Bệnh gạo lợn, bệnh gạo bỏ,

TCVN 8400-46:2019, Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 46: Bệnh dại,

TCVN 8710-2:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 2: Bệnh hoại tử thần kinh ở cá biển,

TCVN 8710-3:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm,

TCVN 8710-4:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh đầu vàng ở tôm ,

TCVN 8710-7:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 7: Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép ,

TCVN 8710-12:2019, Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 12: Bệnh vi bảo tử do Enterocytozoon hepatopenaei ở tôm,

 

9. Ngày 10/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2936/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12619-1:2019, Gỗ - Phân loại - Phần 1: Theo mục đích sử dụng,

TCVN 12619-2:2019, Gỗ - Phân loại - Phần 2: Theo tính chất vật lý và cơ học,

TCVN 12624-1:2019, Đồ gỗ - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa,

TCVN 12624-2:2019, Đồ gỗ - Phần 2: Phương pháp quy đổi,

TCVN 12624-3:2019, Đồ gỗ - Phần 3: Bao gói, ghi nhãn và bảo quản,

 

10. Ngày 10/82019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2938/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 12609:2019, Dầu mỡ động thực vật và thực vật - Xác định hàm lượng các chất phenol chống oxy hóa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 12610:2019, Ngũ cốc có bổ sung đường - Xác định hàm lượng glucose, fructose, sucrose và maltose bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN 12611:2019, Nước quả - Xác định hàm lượng axit quinic, axit malic và axit xitric bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

 

11. Ngày 10/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2938/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 6187-1:2019, Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp

TCVN 12613:2019, Thực phẩm - Phương pháp phân tích để hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định lượng axit nucleic

TCVN 12625:2019, Thực phẩm - Xác định các aflatoxin B1, B2, G1, G2, aflatoxin tổng số và ochratoxin A trong nhân sâm và gừng - Phương pháp sắc ký lỏng có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm,

TCVN 12626:2019, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa Hydrastis canadensis - Xác định hàm lượng hydrastin và berberin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV,

TCVN 12627:2019, Bột canh gia vị và hạt nêm - Xác định hàm lượng mononatri glutamat bằng phương pháp chuẩn độ,

TCVN 12628:2019, Sữa và thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định hàm lượng cholin bằng phương pháp đo màu,

TCVN 12629:2019, Ngũ cốc - Xác định hàm lượng beta-D-glucan - Phương pháp enzym,

 

12. Ngày 10/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO/IEC 27001:2019, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu, 

TCVN ISO/IEC 27037:2019, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu nhận và bảo quản các bằng chứng số, 

TCVN ISO/IEC 27041:2019, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự phù hợp và đầy đủ của phương pháp điều tra sự cố, 

TCVN ISO/IEC 27043:2019, Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Nguyên tắc và quy tình điều tra sự cố,

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục