Quyết định công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Đăng ngày: 16:20 14-03-2019

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

Xem chi tiết tại đây QD 101-BKHCN (Cong bo Mo hinh khung TCVN ISO 9001-2015) (1)

Mô hình khung TCVN ISO 9001-2015

(tcvn.gov.vn)

Cùng chuyên mục