Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019

Đăng ngày: 14:39 14-03-2019

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019.

Theo đó, kèm theo quyết định này là “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019”./.

Xem chi tiết tại đây Kế hoạch xây dựng TCQG năm 2019

(TH)

Cùng chuyên mục