Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 4 năm 2020

Đăng ngày: 13:27 07-04-2020

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4128/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9292:2019, Phân bón - Phương pháp xác định axit tự do,  

 

2) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4114/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6507-1:2019, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân,  

TCVN 6507-2:2019, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm –Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 2: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thịt và sản phẩm thịt,

TCVN 6507-3:2019, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 3: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị
các mẫu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản,

TCVN 6507-4:2019, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 4: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu sản phẩm hỗn hợp,

TCVN 7924-1:2019, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính ß-glucuronidase – Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 ºC sử dụng màng lọc và 5-bromo-4-clo-3-indolyl ß -D-glucuronid,

TCVN 8129:2019, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp lấy mẫu bề mặt,

TCVN 12753:2019, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp phát hiện Staphylococcal enterotoxin trong thực phẩm bằng enzym miễn dịch,

 

3) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4116/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 1872:2019,  Chuối quả tươi,  

TCVN 5259:2019 ,  Chuối xanh - Điều kiện làm chín,

TCVN 7510:2019, Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để kéo dài thời gian bảo quản chuối, xoài và đu đủ,

TCVN 9687:2019, Chuối xanh - Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển,

 

4) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4117/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12760:2019, Gỗ xốp composite-- Vật liệu chèn khe giãn – Phương pháp thử,

TCVN 12761:2019, Gỗ xốp composite - Vật liệu chèn khe giãn – Yêu cầu kỹ thuật, bao gói và ghi nhãn,

TCVN 12762:2019, Gỗ xốp composite - Vật liệu gioăng đệm – Phương pháp thử,

TCVN 12763:2019, Gỗ xốp composite - Vật liệu gioăng đệm –  Hệ thống phân loại, các yêu cầu, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn,

TCVN 12764:2019, Gỗ xốp composite – Yêu cầu kỹ thuật, lấy mẫu, bao gói và ghi nhãn ,

TCVN 12765:2019, Gỗ xốp composite – Phương pháp thử,

TCVN 12766:2019, Tấm lát sàn gỗ xốp composite - Xác định kích thước, sai lệch
độ vuông góc và độ thẳng cạnh,

 

5) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4118/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12683-1:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 1: Yêu cầu chung,  

TCVN 12683-2:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 2:Yêu cầu trong công tác chống chèn,

TCVN 12683-3:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 3:  Yêu cầu công tác thông gió,

TCVN 12683-4:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 4: Yêu cầu trong công tác khoan, đục, nạp và nổ mìn,

TCVN 12683-5:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 5: Yêu cầu trong công tác thoát nước, thu dọn đất đá,

TCVN 12683-6:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 6: Yêu cầu trong công trình dọn sạch vết lộ,

TCVN 12683-7:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 7: Yêu cầu trong công trình hố,

TCVN 12683-8:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 8: Yêu cầu trong công trình hào,

TCVN 12683-9:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 9: Yêu cầu trong công trình giếng nông,

TCVN 12683-10:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 10: Yêu cầu trong công trình giếng sâu,

TCVN 12683-11:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 11: Yêu cầu trong công trình lò bằng,

TCVN 12683-12:2019, Điều tra địa chất về khoáng sản - Công trình khai đào - Phần 12: Yêu cầu trong công trình lò nghiêng,

TCVN 12702:2019, Chất lượng đất - Xác định một số nguyên tố nhất định trong đất bằng phổ huỳnh quang tia X phân giải theo năng lượng sử dụng thiết bị cầm tay hoặc di  động,

 

6) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

Sửa đổi 1:2019 TCVN 8936:2011, Sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu (Loại F) - Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải,  

 

7) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4120/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12816-1:2019, Sơn bảo vệ kết cấu thép – Đánh giá độ bám dính của lớp phủ và các tiêu chí chấp nhận – Phần 1: Phép thử kéo nhổ (pull-off),

TCVN 12816-2:2019, Sơn bảo vệ kết cấu thép – Đánh giá độ bám dính của lớp phủ và các tiêu chí chấp nhận – Phần 2: Phép thử cắt ô và cắt chữ X,

 

8) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4121/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12195-1:2019, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung,  

TCVN 12195-2-7:2019, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Tilletiaindica Mitra,

TCVN 12195-2-8:2019, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phomatracheiphila (Petri) Katachveli & Gikachvili,

TCVN 12709-1:2019 , Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 12709-2-1:2019 , Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2.1: Yêu cầu cụ thể đối với mọt to vòi Caulophilus oryzae (Gyllenhal),

TCVN 12709-2-2:2019 , Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2.2: Yêu cầu cụ thể đối với mọt thóc Sitophilus granarius Linnaeus,

TCVN 12709-2-3:2019 , Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2.3: Yêu cầu cụ thể đối với mọt cứng đốt (Trogoderma granarium everest), mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum Leconte) và mọt da an tạp (Trogoderma variable Ballion),

TCVN 12709-2-4:2019 , Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2.4: Yêu cầu cụ thể đối với rệp sáp vảy San Jose' Diaspidiotus perniciosus (Comstock) Danzig,

TCVN 12371-1:2019, Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 12371-2-3:2019, Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với vi khuẩn clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis (Smith) Davis et al.,

TCVN 12706:2019, Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pyriproxyfen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 12707:2019, Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất flazasulfuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 12708:2019, Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất diflubenzuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

 

9) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4123/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12703-1:2019, Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ bền mòn theo chu kỳ - Phần 1: Ướt (mù muối)/ khô/ ẩm,  

TCVN 12703-2:2019, Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ bền mòn theo chu kỳ - Phần 1: Ướt (mù muối)/ khô/ ẩm/tia uv,

TCVN 12704-3:2019, Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ phủ - Phần 3: Xác định tỉ lệ tương phản của sơn sáng màu với độ phủ sơn cố định,

TCVN 12705-5:2019, Sơn và vecni - Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ - Phần 5: Các hệ sơn bảo vệ,

TCVN 12705-6:2019, Sơn và vecni - Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ - Phần 6: Các phương pháp thử trong phòng thí nghiệm,

 

10) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4124/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12480:2019, Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Tổng quan và từ vựng,  

TCVN 12481:2019, Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Kiến trúc tham chiếu,

TCVN 12482-1:2019, Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 1: Thuật ngữ và khái niệm cho kiến trúc hướng dịch vụ,

TCVN 12482-2:2019, Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu đối với kiến trúc
hướng dịch vụ - Phần 2: Kiến trúc tham chiếu cho giải pháp kiến trúc hướng dịch vụ,

TCVN 12482-3:2019, Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 3: Bản thể học kiến trúc hướng dịch vụ,

 

11) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4126/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11281-8:2019, Thiết bị luyện tập tại chỗ – Phần 8: Thiết bị tập bước chân, thiết bị tập dạng bậc thang và thiết bị tập leo – Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử,  

TCVN 11281-9:2019, Thiết bị luyện tập tại chỗ – Phần 9: Thiết bị luyện tập dạng elip – Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử,

TCVN 11281-10:2019, Thiết bị tập luyện tại chỗ – Phần 10: Xe đạp luyện tập có bánh cố định hoặc không có líp - Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử,

TCVN 12187-4:2019, Thiết bị bể bơi – Phần 4: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với bục xuất phát,

TCVN 12187-5:2019, Thiết bị bể bơi – Phần 5: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với dải phân cách và đường phân chia ,

TCVN 12838:2019, Thiết bị tập thể dục – Bàn nhảy chống – Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 12839:2019, Thiết bị thể dục – Cầu thăng bằng – Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử ,

TCVN 12840:2019, Thiết bị thể dục – Vòng treo – Yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục