Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố tháng 5 năm 2020

Đăng ngày: 14:40 08-05-2020

Tiêu chuẩn mới công bố

1) Ngày 5/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 531/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12754:2020, Hố ga cho hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bằng Polyvinyl Chloride không hóa dẻo (PVC-U),

TCVN 12755:2020, Hộp kiểm soát kỹ thuật cho hệ thống thoát nước thải sinh hoạt bằng Polyvinyl Chloride không hóa dẻo (PVC-U),

 

2) Ngày 12/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 611/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12790:2020, Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor,

TCVN 12791:2020, Xác định độ chặt của đất tại hiện trường bằng phương pháp dao đai,

TCVN 12792:2020, Vật liệu nền, móng mặt đường - Phương pháp xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm,

 

3) Ngày 12/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 612/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12759-1:2020, Bê tông nhựa tạo nhám - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Lớp phủ siêu mỏng tạo nhám,

TCVN 12759-2:2020, Bê tông nhựa tạo nhám - Thi công và nghiệm thu - Phần 12 Lớp phủ siêu  tạo nhám,

 

4) Ngày 12/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 613/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11820-4-1:2020, Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 4-1: Nền móng,

TCVN 11820-4-2:2020, Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 4-2: Cải tạo đất,

 

5) Ngày 12/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 614/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8893:2020, Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia,

 

6) Ngày 12/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 649/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6170-8:2020, Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn,

TCVN 6170-11:2020, Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chết tạo,

TCVN 6170-12:2020, Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp,

TCVN 12823-1:2020, Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp,

TCVN 12823-2:2020, Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị,

TCVN 12823-3:2020, Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống,

TCVN 12823-4:2020, Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy,

TCVN 12823-5:2020, Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn,

 

7) Ngày 18/3/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 686/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12883:2020, Xăng nền để pha chế xăng sinh học - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,

 

8) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4129/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12841:2019, Vật liệu hình ảnh – Phim nhựa an toàn đã gia công – Thực hành bảo quản,

TCVN 12842:2019, Vật liệu hình ảnh – Băng từ đế polyeste – Thực hành bảo quản,

 

9) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4130/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12837:2019, Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm biển, 2019-12-31, 4130/QĐ-BKHCN

 

10) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4131/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12844-1:2019, Thông tin và tư liệu – Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện – Phần 1: Yếu tố dữ liệu và hướng dẫn chung để thực hiện,

TCVN 12844-2:2019, Thông tin và tư liệu ─ Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện ─ Phần 2: Mã hóa các yếu tố dữ liệu RFID dựa trên các quy tắc từ ISO/IEC 15962,

TCVN 12844-3:2019, Thông tin và tư liệu – Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện – Phần 3: Mã hóa độ dài cố định,

TCVN 12843:2019, Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện ,

 

11) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12194-1:2019, Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 1 - Yêu cầu chung,

TCVN 12372-1:2019, Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 12195-2-9:2019, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Balansia oryzae - sativae Hashioka,

TCVN 12195-2-10:2019, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Synchytrim endobioticum (Schilb) Percival,

TCVN 12195-2-11:2019, Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Mycrocylus ulei (Henn) Arx,

TCVN 12709-2-5:2019, Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với ruồi đục quả giống Anastrepha,

TCVN 12709-2-6:2019, Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với ruồi đục quả giống Bactrocera,

TCVN 12785:2019, Quy trình phân tích nguy cơ trở thành cỏ dại đối với thực vật đề xuất nhập khẩu,

TCVN 12786:2019, Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Metolachlor,

TCVN 12787:2019, Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Niclosamide,

 

12) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4140/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 4738:2019, Bảo quản gỗ - Thuật ngữ và định nghĩa,

TCVN 8167:2019, Độ Bền của gỗ và sản phẩm gỗ - Loại điều kiện sử dụng,

TCVN 11366-3:2019, Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 3: Keo lá tràm,

TCVN 11366-4:2019, Rừng trồng - Yêu cầu lập địa - Phần 4: Keo chịu hạn,

TCVN 12714-1:2019, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài bản địa - Phần 1: Xoan ta,

TCVN 12714-2:2019, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài bản địa - Phần 2: Mỡ,

TCVN 12714-3:2019, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài bản địa - Phần 3: Vối thuốc,

TCVN 12714-4:2019, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài bản địa - Phần 4: Sao đen,

TCVN 12715:2019, Gỗ dán - Độ bền sinh học - Hướng dẫn chọn gỗ dán trong các điều kiện sử dụng,

TCVN 12716:2019, Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ - Độ bền tự nhiên của gỗ - Hướng dẫn phân cấp độ bền của gỗ dùng trong các điều kiện sử dụng,

TCVN 12717-1:2019, Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ - Xác định phát thải thuốc từ gỗ đã bảo quản ra môi trường - Phaafn1: Gỗ để ở kho bãi sử dựng 3 (không có mái che, không tiếp xúc với nền đất) - Phương pháp trong phòng thí nghiệm,

 

13) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4141/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12808:2019, Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken – Xác định hao hụt khối lượng của vật liệu đống khi sấy,

TCVN 12809:2019, Tinh quặng chì sulfua – Xác định hàm lượng chì – Phương pháp chuẩn độ ngược EDTA sau khi kết tủa chì sulfat,

TCVN 12810:2019, Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng kẽm – Phương pháp trao đổi ion/chuẩn độ EDTA,

TCVN 12811:2019, Tinh quặng chì sulfua – Xác định hàm lượng vàng và bạc – Phương pháp nhiệt nghiệm và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa sử dụng xỉ hoá hoặc cupen hoá,

TCVN 12812:2019, Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng kẽm – Phương pháp kết tủa hydroxit và chuẩn độ EDTA,

TCVN 12813:2019, Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng bạc – Phương pháp phân huỷ axit và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,

TCVN 12814:2019, Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng vàng và bạc – Phương pháp nhiệt nghiệm và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa sử dụng xỉ hoá hoặc cupen hoá,

TCVN 12815:2019, Tinh quặng kẽm sulfua – Xác định hàm lượng vàng – Phương pháp phân huỷ axit/chiết dung môi/quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa,

 

14) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4143/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8424-1:2019, Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí hoặc sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần –  Phần 1: Xem xét chung ,  TCVN 8424-2:2019, Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí hoặc sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần –  Phần 2: Phương pháp chiết và làm sạch ,

TCVN 8424-3:2019, Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật – Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí hoặc sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần –  Phần 3: Phương pháp xác định và phép thử khẳng định ,

TCVN 12756:2019, Thực phẩm – Xác định niacin và niacinamid trong thức ăn công thức từ sữa dành cho trẻ sơ sinh – Phương pháp vi sinh – Đo độ đục,

TCVN 12757:2019, Thực p ẩm – Xác định axit pantothenic trong thức ăn công thức từ sữa dành cho trẻ sơ sinh   – Phương pháp vi sinh-đo độ đục,

TCVN 12758:2019, Thực phẩm – Xác định hoạt độ nước,

 

15) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4145/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7117:2019, Da – Phép thử hóa, lý, cơ và độ bền màu – Vị trí lấy mẫu,  

TCVN 7119:2019, Da – Phép thử cơ lý – Xác định khối lượng riêng biểu kiến và khối lượng trên đơn vị diện tích,

TCVN 7126:2019, Da – Phép thử hoá – Chuẩn bị mẫu thử hoá,

TCVN 12742:2019, Da – Da cừu axit hóa – Hướng dẫn phân loại trên cơ sở khuyết tật và kích cỡ,

TCVN 12743:2019, Da – Xác định N-metyl-2-pyrolidon (NMP) có trong da bằng phương pháp hóa học,

TCVN 12744:2019, Da –Xác định khả năng phân hủy bởi vi sinh vật,

TCVN 12745:2019, Da – Phép thử hóa – Hướng dẫn thử các hóa chất có trong da,

TCVN 12746:2019, Da – Phép thử độ bền màu – Độ bền màu với nước bọt,

 

16) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4147/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5860:2019, Sữa tươi thanh trùng,  

TCVN 7402:2019, Kem thực phẩm,

TCVN 12739-1:2019, Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích thay thế – Phần 1: Các thuộc tính phân tích của các phương pháp thay thế,

TCVN 12739-2:2019, Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích thay thế – Phần 2: Hiệu chuẩn và kiểm soát chất lượng trong phòng thử nghiệm sữa,

TCVN 12739-3:2019, Sữa – Định nghĩa và đánh giá độ chính xác tổng thể của các phương pháp phân tích thay thế – Phần 3: Quy tắc đánh giá và xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp định lượng thay thế trong phân tích sữa,

TCVN 12738:2019, Sữa và các sản phẩm sữa – Hướng dẫn mô tả chuẩn đối với các phép phân tích miễn dịch hoặc thụ thể để phát hiện dư lượng kháng sinh,

 

17) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4149/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 14024:2019, Nhãn môi trường và công bố môi trường – Ghi nhãn môi trường kiểu I – Nguyên tắc và thủ tục,  

TCVN ISO 14026:2019, Nhãn môi trường và công bố môi trường – Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để trao đổi thông tin về dấu vết,

TCVN ISO/TR 14073:2019, Quản lý môi trường – Dấu vết nước – Ví dụ minh họa về cách áp dụng TCVN ISO 14046,

 

18) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4150/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN ISO 15378:2019, Bao bì đóng gói sơ cấp cho dược phẩm – Yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 có dẫn chiếu đến thực hành tốt sản xuất (GMP),  

TCVN ISO 21001:2019, Tổ chức giáo dục – Hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng,

TCVN ISO 50001:2019, Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng,

 

19) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4151/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12788:2019, Phương pháp thử để đánh giá sự suy giảm các đặc tính của phương tiện lọc có thể làm sạch,  

TCVN 12789:2019, Thử nghiệm tại hiện trường hiệu suất loại bỏ tại chỗ theo cỡ hạt và sức cản dòng không khí của các thiết bị và hệ thống lọc thuộc hệ thống thông gió chung,

 

20) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4152/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 10861:2019, Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo,  

TCVN 12741:2019, Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo,

TCVN 12741:2019, Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn đường thẳng,

 

21) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4173/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12827:2019, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi,

TCVN 12850:2019, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc ,

TCVN 12851:2019, Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc,

 

22) Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4172/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12817:2019, 2019, Bê tông nhựa - Phương pháp chế bị và xác định độ chặt của mẫu thử bằng thiết bị đầm xoay Superpave,  

TCVN 12818:2019, 2019, Hỗn hợp bê tông nhựa nóng

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

 

 

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt