TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 11.2022

Đăng ngày: 15:26 22-11-2022

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 8/11/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2185/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 13566-1:2022, Ứng dụng đường sắt – Đường ray – Tà vẹt và tấm đỡ bê tông – Phần 1: Yêu cầu chung,

TCVN 13566-2:2022,Ứng dụng đường sắt – Đường ray – Tà vẹt và tấm đỡ bê tông – Phần 2: Tà vẹt bê tông dự ứng lực một khối,

TCVN 13566-3:2022,Ứng dụng đường sắt – Đường ray – Tà vẹt và tấm đỡ bê tông – Phần 3: Tà vẹt bê tông cốt thép hai khối,

TCVN 13566-4:2022,Ứng dụng đường sắt – Đường ray – Tà vẹt và tấm đỡ bê tông – Phần 4: Tấm đỡ bê tông dự ứng lực cho ghi và giao cắt,

TCVN 13566-5:2022,Ứng dụng đường sắt – Đường ray – Tà vẹt và tấm đỡ bê tông – Phần 5: Cấu kiện đặc biệt,

TCVN 13566-6:2022,Ứng dụng đường sắt – Đường ray – Tà vẹt và tấm đỡ bê tông – Phần 6: Thiết kế,

 

2) Ngày 8/11/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2186/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 13565:2022,Ống vải địa kỹ thuật sử dụng cho kết cấu bảo vệ bờ trong công trình giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu ,

 

3) Ngày 15/11/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2240/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 13589-1:2022,Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Địa vật lý lỗ khoan – Phần 1: Quy định chung,

TCVN 13589-2:2022,Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Địa vật lý lỗ khoan – Phần 2: Phương pháp gamma tự nhiên,

TCVN 13589-3:2022 ,Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Địa vật lý lỗ khoan – Phần 3: Phương pháp gamma nhân tạo,

TCVN 13589-4:2022 ,Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Địa vật lý lỗ khoan – Phần 4: Phương pháp phổ gamma,

TCVN 13589-5:2022,Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Địa vật lý lỗ khoan – Phần 5: Phương pháp nơtron,

TCVN 13589-6:2022,Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Địa vật lý lỗ khoan – Phần 6: Phương pháp đo nhiệt độ,

 

4) Ngày 15/11/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2241/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 13596-1:2022,Đất đá quặng chì kẽm – Phần 1: Xác định hàm lượng silic dioxit bằng phương pháp trọng lượng ,

TCVN 13596-2:2022,Đất đá quặng chì kẽm – Phần 2: Xác định hàm lượng chì, kẽm bằng phương pháp chuẩn độ ,

TCVN 13596-3:2022,Đất đá quặng chì kẽm – Phần 3: Xác định hàm lượng bạc, bismuth, cadimi, chì, kẽm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,

TCVN 13596-4:2022,Đất đá quặng chì kẽm – Phần 4: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp trọng lượng ,

TCVN 13596-5:2022,Đất đá quặng chì kẽm – Phần 5: Xác định hàm lượng sắt tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử ,

TCVN 13596-6:2022,Đất đá quặng chì kẽm – Phần 6: Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa ,

TCVN 13597-1:2022,Đất, đá quặng – Phần 1: Xác định thành phần khoáng vật sét cao lanh bằng phương pháp nhiễu xạ tia X ,

TCVN 13597-2:2022,Đất, đá quặng – Phần 2: Xác định thành phần khoáng vật sét cao lanh bằng phương pháp nhiệt vi sai,

 

5) Ngày 15/11/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2248/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 4314:2022,Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật,2022-11-15, 2248/QĐ-BKHCN

TCVN 3121-1:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu ,

TCVN 3121-2:2022,Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử,

TCVN 3121-3:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) ,

TCVN 3121-6:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi ,

TCVN 3121-8:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động ,

TCVN 3121-9:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 9: Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi ,

TCVN 3121-10:2022, Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 10: Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn ,

TCVN 3121-11:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn ,

TCVN 3121-12:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đóng rắn trên nền ,

TCVN 3121-17:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 17: Xác định hàm lượng ion chloride hòa tan trong nước ,

TCVN 3121-18:2022,Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 18: Xác định hệ số hút nước do mao dẫn của vữa đóng rắn,

 

6) Ngày 17/11/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 12194-2-3:2022,Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng giống Ditylenchus,

TCVN 12372-2-3:2022,Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với cây kế đồng [Cirsium arvense (L.) Scop.] ,

TCVN 13504-1:2022,Kiểm dịch thực vật - Quy trình phân tích nguy cơ đến môi trường của sinh vật có ích nhập khẩu - Phần 1: Sinh vật bắt mồi ,

TCVN 13504-2:2022,Kiểm dịch thực vật - Quy trình phân tích nguy cơ đến môi trường của sinh vật có ích nhập khẩu - Phần 2: Sinh vật ký sinh,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục