TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 10.2022

Đăng ngày: 14:17 28-10-2022

Tiêu chuẩn công bố:

1) Ngày 13/10/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2020/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:             

TCVN 13536:2022, Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định cường độ chịu nén

TCVN 13537:2022, Bê tông - Phương pháp siêu âm xác định khuyết tật

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

 

Cùng chuyên mục

FB Chat.txt